Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.10.2018 20:42:34 

FK  AJAX ŠTRAMPOUCH

 
 

                                    FK AJAX ŠTRAMPOUCH

                                                                              založení klubu 1932

         
 
                    INFORMACE O KLUBU                                                                           DRUŽSTVA AJAXU
  ADRESA KLUBU                           FK AJAX ŠTRAMPOUCH                                                                                   IV.třída sk.A
                                                              286 01  ČÁSLAV                                                                                       Oresní přebor dorostu A
                                                                                                                                                                                        Okresní přebor SŽ
  KONTAKTNÍ OSOBA                     KAREL VÝBORNÝ
                                                              ŠTRAMPOUCH 126
                                                              286 01  ČÁSLAV
                                                              mobil: 604 543 838
  EMAIL                                               fkajaxstrampouch@seznam.cz                                                                                

                                                      HISTORIE KLUBU 1932-2008

 V roce 1932 došlo k založení sportovního klubu SK Štrampouch.Hlavním oborem činnosti je kopaná.Zásluhou OZ získal klub v blízkosti obce (za kovárnou) poměrně slušný a vhodný pozemek na upravu hřiště,které hned v začátcích založení klubu bylo z jedné strany oploceno.Klub vyvíjí pěknou činnost,hlavně na jaře a na podzim,kdy téměř každou neděli se hraje zápas s okolními kluby.Svou činností si získal všeobecné obliby.Pozemek na hřiště byl získán od p. Jana Veselého,ovšem za poplatek 1000 Kč ročně.Pan Hruška: Dalo nám hodně práce,než jsme ho upravili,oplotili dřevěným plotem a urovnali.Když jsme se těšili po tom všem usilí a zahajovali jsme přátelským zápasems SK Chotusicemi,došlo hned k vážné nehodě,když náš hráč V.Hruška utrpěl zlomeninu nohy.To mělo za následek,že mnoho přívrženců mělo odpor a nenávist k tomuto sportu,protože jsme nebyli pojištěný ani přihlášení k fotbalovému svazu.I uvnitř klubu vznikly tahanice,a tak se stalo,že se po roce klub rozpadl.

K umyslu obnovit zase sportovní klub dospělo několik nadšenců až v roce 1945.Dne 20.1.1946 se konala řádná valná hromada se 33 učastníky a normálním programem.Do výboru byli zvoleni V.Navrátil,Jar. Knap,B.Veselý,L.Hertl,M.Knap,A.Bláha.Bylo pořízeno klubové razítko,pro činnost zůstalo staré hřiště a klub byl přihlášen k fotbalovému svazu.Prvním ukolem bylo sezvat hráče zpět z okolních klubů a opatřit nové oblečení.K novému oplocení hřiště pomohl F.Bartůněk opatřením trubek.Přihláškou do fotbalového svazu jsme vstoupili do 3.třídy Čáslav-K.Hora.Potíže nastaly odchodem některých hráčů do pohraničí.byla utvořena družstva I.A,I.B a dorost.V té době vyšlo i vládní nařízení,aby MNV podpořily sport a kde nemají vhodné hřiště,aby darovaly obecní pozemky.Náš klub po dohodě s MNV získal pozemek v Žakách u bažantnice.Dohodou s místními zemědělci se podařilo výměnou získat pozemek nynějšího hřiště.Nastala další radostná etapa-upravy nového pozemku.Pomohli i mnozí hospodáři s potahy,a tak již v roce 1947 jsme hráli na novém hřišti.Chyběly ovšem šatny,hráči se převlékali na školní chodbě nebo v soukromých bytech.Ale uspěšně začatá činnost se rozjela a byla naděje dalších uspěchů.V roce 1948 vyšly směrnice o sjednocené tělovýchově a tak se každý sportovec stal členem ČSTV.U nás došlo k ustavení Sokola dne 19.12.1948.Jeho členem se stal hromadně i fotbalový klub.V roce 1950 byl utvořen zvláštní oddíl kopané v čele s Jar.Knapem.Další období padesátých let bylo však neutěšené a ve znamení vnitřních nesrovnalostí a konfliktů.Vznikly proto,že dosavadní funkcionáři měli snahu,aby vedení převzali mladí a přinesli do nový elán.Stalo se,ale výsledek byl ten,že mladí přijaté funkce neplnili a vývoj spěl opět k nejhoršímu.Několik hráčů odešlo opět do okolních klubů a tak vlastní činnost-hra upadala.Došlo k tomu,že činnost klubu byla v roce 1961 zastavena.

Situace se začala měnit až v roce 1964.Po několika návštěvách OV ČSTV a po slibu že zajistí podporu na výstavbu šaten,byla činnost TJ opět obnovena.Staří členové se opět sešli a převzali zpět funkce,čimž byl chod TJ zajištěn.První starostí nového výboru bylo vybudování šaten.Zásluhou M.Šibravy byl získán výhodně dřevěný domek a od MNV i OV ČSTV přislíbeny peníze na další upravy.Tak bylo koncem roku 1965 zajištěno nejnutnější pro další provoz.V dalším období byl zvolen pokladník,vybrány příspěvky,naplánovanáspolečenska činnost,uprava hřiště(stromky) a hlavně dostavba zařízení.Někteří hráči přestoupili jinam,střídali se vedoucí-p.Podhorný převzal dorost,ve vedení převzal funkci p.Hruška za p.Matějíčka.Vcelku příznivá finanční situace (40 tis. Kč) umožnila nakoupit sítě,trenky kopačky i lajnovačku.

I další léta probíhala ve znamení změn a krizí jak ve vedení,tak ve hráčském kolektivu.Přes finanční podporu ze strany OV a MNV zaostávala dostavba kabin.V roce 1968 rezignoval s konečnou platností dlouholetý předseda a pracovník klubu p. A. Hruška.Novým předsedou byl zvolen J.Míšek.V přehledu sportovní činnosti byly již vykázány výsledky(3.místo,v 10 mistrovských utkání-skore 27:12.,nejlepším střelcem byl J.Podhorný).V roce 1969 byli ve vedení S.Němec,J.Podhorný a J.Bohatý.Byl vypracován plán činností,zaveden trénink a vybrány příspěvky.V létech 1971-77 krize trvala i když běžná sportovní činnost probíhala (vedení-p.Voháňka,Rada a Veselové).alší období vývoje bylo předznamenánohavárií,kdy 21.12.1979 smetla vychřice střechu kabiny a způsobila velká škody.OV přidělil mimořádné dotace na obnovu kabin..V roce 1980 bylo na slavnostní schůzi vzpomenuto 50 let trvání TJ a poté proběhla beseda s hráčem Bohemians F.Knebortem.

14.6.1980 byl uspořádán turnaj dospělých za učasti týmů Ševětína,Leštiny,Č.Janovic a Štrampouchu.Vítězem zdařilého turnaje se stal tým Č.Janovic.Vydatným příspěvkem do pokladny se stal uspěšný sběr železného šrotu.Sportovní činnost vyvíjela družstva žáků a dospělých.Žáci navázali na uspěšné turnaje z let 1976 a 79.Náš hráč F.Jiroušek se stal nejlepším střelcem okresu.V roce 1982 došlo ke změně ve vedení-p.Pertl x p.Veselý a odstoupení J.Míška.Žákovského turnaje 9.5. se zůčastnily oddíly z Čáslavi,Horních Bučic,Hlízova a Štrampouchu.V okresním poháru žáků podlehli naši až v semifinále ve Zruči (1:2).V roce 1983 se stalo vítězem okresního poháru(stříbrný míč)naše družstvo dospělích v památném finále se Sedlcem B (4:2).

Dne 10.4 1983 obdrželo družstvo titul "Vzorný oddíl 3.třídy".Dalšími uspěchy bylo vítězství v Ševětíně a vítězství žáků v turnaji.Od 1.5 byl ustaven dorost.Zasloužil se o to hlavně M.Kasal ml.,který přivedl do klubu skupinu spolužáků z Čáslavi.Ve výboru došlo opět k dalším změnám(J.Turek,K.Nezbeda,J.Knap,V.Uchytil)

Rok 1984 zahajoval klub činnost s 85 členy(žáci,dorost,dospělí).Trenéry se stali J.Michale (ž),V.Uchytil (d).V.Mucha(dosp.).Provozní práce obstarávali S.Němec a L.Veselá.Dne 23.6. se hrál I.ročník nově založeného turnaje dorostu(Memoriál J.Vraného)-Tupadly,Č.Janovice,Štrampouch.Držitelem I.ročníku se stalo družstvo Tupadly.Citelným zásahem do klubové činnosti se stal odchod p.Podhorného do Zbýšova.Téměr 20 let jeho usilovné činnosti pomohlo klubu v mnohých obtížích jak při hráčské činnosti tak i v budování areálu.Za to mu patří i dnes vřelý dík.

Rok 1985:klub má celkem 72 členů(žáci,dorost,dospělí).Bolestným postihem bylo umrtí dlouholetého funkcionáře Jaroslava Knapa.Došlo k poklesu aktivity v udržování areálu.V červenci pak zemřel bývalí pracovník a organizátor Josef Bohatý,který napsal většinu zápisů klubových schůzí.Turnaje dorostu se zůčastnila družstva Močovic,Č. Janovic,Vinař a Štrampouchu.

Rok 1987:klub má celkem 70 členů ve třech mužstvech.Turnaje dorostu se zůčastnila družstva Močovice,Paběnice,Č.Janovice,Štrampouch.Došlo k výkupu hřiště a k předání do bezplatnéhoužívání klubu.

Rok 1989: V pololetí došlo ke zrušení družstva žáků(po přechodu větší částí do dorostu).V činnosti výboru nedostatky,areál zanedbaný.

Rok 1990: Oslava 60. výročí klubu.Dorost postoupil do OP.Turnaje-dorost: Horky,Tupadly,Leština,Štrampouch

                                                                                                                -dospělí:B.Podolí,Leština,G.Jeníkov,Štramp.

23.5. zemřel hráč Josef Koucký(19let)-nadějný brankář.Reorganizace soutěží-sestup do IV.třídy.

Poslední období přineslo opět některé změny.Především byl reorganizován výbor.Do čela byl zvolen Ivo Ducheček,který přišel z Čáslavi nejprve jako hráč a po zranění jako významný organizátor.Dále přišli Sl.Šibrava,K.Výborný,J.Míšek a M.Viták.V pololetí došlo k další reorganizaci soutěží a družstvo dospělých přešlo do IV.A třídy (se žáky).Družstvo dospělých se zůčastnilo zimního turnaje a ČS poháru (celkem  sehráno za rok 61 utkání!!!).22.6.byl uspořádán zdařilý dětský den za učasti 50 dětí a 100 dospělých.Náplní programu byly a sportovní utkání.Klub obržel od p.Vl.Hrocha 3 balíky dresů v hodnotě 5000 Kč.

Rok 1992: V pololetí zrušen dorost,do výboru nastoupil V.Mucha.Byl navázán styk s pražskou Slávií-dorost u nás 7:1,garda v Praze 9:4.V tomto roce nás navždy opustili hráči Vl.Mašurka a R.Hruška..Rok 1993: 8.5 žákovský turnaj- Zbýšov,Leština,Štrampouch. 7.6. bylo sehráno na našem hřišti utkání garda-pražská Slávie(1:6) za učasti V.Ježka.Do výboru i jako hráč nastoupil J.Vaněček.

Rok 1994: 8.5. zdařilý žákovský turnaj-Zbýšov,Kaňk,Štrampouch,Leština,H.Měcholupy.Rekordní vítězství žáků v Potěhách 18:0.Došlo k registraci TJ na MV,od 20.6. nové stanovy.

Rok 1995: 8.5. tradiční žákovský turnaj-Církvice,Leština,H.Měcholupy,Štrampouch.Naše řady navždy opustili p.Ant.Hruška,J.Míšek a V.Mucha.trenéry žáků jsou Sl.Šibrava a M.Teplý,dospělých pak p.Vl.Lasák.

Rok 1996: 23.11.se žáci zůčastnili turnaje v Měcholupech.Dospělí skončili na podzim ve IV.B třídě na druhém místě.Trenéři žáků- M.Richard a M.Žejdlík.Nově se tvořícího dorostu pak p.Šibrava a p.Teplý.Dospělích pak K.Výborný a Vl.Lasák.

Rok 1997:Mužstvo můžů končí v tabulce na 2. místě a postupuje do III.třídy(Paběnice se vzdali postupu). 26.7.sehrán přátelský zápas  FK AJAX-INTERNACIONÁLOVÉ ČR.Na hřišti se sešlo 500 diváků,kteří kromě domácího mužstva mohli vidět i slavné hráče minulosti-Zd.Hruška,Veleta,Vl.Hruška,Dobiáš,Prokeš,Fr.Veselý a další.

Rok 1998: Klub opouští mnoho hráčů,ve funkci předsedy nahrazuje Duchečka Jindřich Vaněček.Mužstvo se sotva schází na zápasy a končí na sestupovém 13. místě a bude hrát opět VI. třídu.Na Štrampouchu pokračuje tradice žákovských turnajů s hojnou učastí hráčů i diváků.

Rok 2000:Mužstvo se nedaří stabilizovat a stále dochází k velké obměně kádru,což má vliv i na výsledky týmu.Ajax se pohybuje v dolních patrech tabulky VI.třidy.Obecni uřad pomáhá financovat nákup traktůrku na sekání hřiště.Zemřel Karel Fuxa býv. předseda klubu.

Rok 2002: Zemřel Josef Martínek býv.předseda a dlouholetý člen.

Rok 2003: Do kádru mužstva se vrací místní hráči,kteří hostovali v dorostu v Čáslavi(Oliva,Nezbeda).Výsledky se ale nedostavují.Fk Ajax končí na posledním místě se ziskem 15 bodů a skorem 33:75.Mužstvo žáků obsazuje 4.místo na turnaji na Klukách. 8.5. se konná poslední ročník žákovského turnaje na Štrampouchu.Domácí turnaj vyhrávají a končí tím mnohaletou tradici.Další pořadí turnaje: 2.Leština,3.Habry,4.Bratčice,5.Čáslav,6.Zbýšov.

Rok 2005: Z vedení odchází J.Vaněček a o chod klubu se starají K.Výborný,P Fuxa,P.Svoboda.V červnu byl sehrán zápas se starou gardou Bohemians Praha,který skončil remízou 7:7.Nešlo však o výsledek,ale o zábavu.Přišlo se podívat 300 diváků.

Rok 2008: Do činnosti klubu se zapojuje J.Bartůněk.Můžstvo mužů se pohybuje ve středu tabulky VI.třídy.Založeno mužstvo dorostenců pod vedením P.Houšky.Mužstvo žáků má problémy s počtem hráčů,ale soutěž dohrává a přihlašuje i další ročník.Na tradičních turnajích na Horkách a Bratčicích získává tým žáků 3 a 2 místo.S financemi velice pomáhá Obecní uřad. Zemřel zakládající člen a věrný fanoušek Jaroslav Nezbeda.

 
TOPlist